FAQ

Hier vind je en overzicht met vragen die mij vaak gesteld worden. En daaronder mijn antwoorden:

Wat komt er allemaal kijken bij het bouwen van een eigen huis?
Wat kost het om een eigen woning te bouwen?
Wat is een investeringsraming?
Een woning verbouwen: wat komt daar bij kijken?
Wat doet een architect bij het bouwen van een nieuwe woning?
Hoe kan een architect helpen bij het interieur van een woning?
Wat is een kavelpaspoort?
Wat is een omgevingsvergunning?
Wat is vergunningvrij bouwen?
Welke type woningen bestaan er?

Wat komt er allemaal kijken bij het bouwen van een eigen huis?

Als je een eigen huis wilt laten bouwen, dan komt er heel wat op je af. De meeste zelfbouwers doen dat maar één keer in hun leven, dus alles is nieuw. De belangrijkste zaken die je zeker zal tegen zal komen zijn:

 • programma van eisen: overzicht van al jouw uitganspunten: wensen en eisen, plannning en budget.
 • kavel: de keuze voor de ideale plek voor jouw droomhuis.
 • bouwregels: voor je kavel en woning, bijvoorbeeld: het kavelpaspoort, bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, gemeentelijke verordeningen, bouwbesluit etc.
 • adviseurs voor de bouw van je huis, bijvoorbeeld: architect, bouwbegeleider, catalogusbouwer, constructeur, adviseur installaties, interieurarchitect, aannemer, adviseur energieconcept of juridisch adviseur.
 • ontwerp van de woning: samen met de architect bedenk je het uiterlijk en de indeling van de woning. Er zijn verschillende onttwerpfases – van grof naar fijn: schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp.
 • bouwkundige tekeningen: het ontwerp wordt digitaal en maatvast op papier gezet. Ook wordt getekend hoe de aannemer het huis moet bouwen d.m.v. de bouwvoorbereidingstekeningen (ook wel bestektekeningen genoemd).
 • technische tekeningen: de adviseur installaties geeft op deze tekeningen aan waar alle technische voorzieningen moeten komen. Verwarming, electriciteit, riolering, waterleiding e.d. De constructeur maakt constructie-tekeningen
 • bestek: een uitgebreide technische omschrijving per onderdeel van alle zaken die in je huis voorkomen. In het bestek wordt precies vastgelegd wat de aannemer zal bouwen.
 • omgevingsvergunning: op basis van het ontwerp vraag jij (of je architect) de nodige vergunningen aan bij de gemeente om het huis te mogen bouwen. De indiening verloopt digitaal via het landelijke Omgevingsloket Online (OLO). Hiervoor moet je leges betalen aan de gemeente.
 • aanbesteding: op basis van het tekenwerk vraag jij (of je architect of bouwbegeleider) offertes aan bij verschillende aannemers. Op basis van hun aanbiedingen maak je een keuze.
 • werkvoorbereiding: voordat de aannemer kan starten met de bouw, bereidt hij samen met adviseurs, leveranciers en onderaannemers de uitvoering van het het werk voor.
 • de bouw: je woning wordt gebouwd.
 • bouwbegeleiding. Tijdens de uitvoering kan een architect of een bouwbegeleider voor je controleren of het werk goed wordt uitgevoerd door de aannemer. Ook het bijwonen van bouwvergaderingen en monitoren van budget en plannning.
 • aansluiting nutsbedrijven: je woning moet worden aangesloten op water, elektriciteit, gas etc.
 • oplevering: je huis is gebouwd en de aannemer is klaar (vaak zijn er nog een restpunten om af te ronden). Je krijgt de sleutel en kunt je huis in.
 • inrichting van je woning: kiezen van keuken, badkamer, vloerafwerkingen, kleuren en meubilair. Het advies van een interieurarchitect kan je daarbij helpen.

Meer uitleg over de bouw van je eigen huis en hoe ik je daarbij kan helpen vind je onder zelfbouw.

Wat kost het om een eigen woning te bouwen?

Deze vraag wordt vaak gesteld. Het is natuurlijk heel belangrijk om van tevoren te weten wat het kost om je nieuwbouwwoning te laten bouwen. Veel mensen kijken alleen naar de grondkosten en de bouwkosten. Dat zijn de grootste kostenposten, maar er zijn meer substantiele kostenposten waarmee je rekeninging moet houden. Het is dus raadzaam om vooraf een compleet kostenoverzicht op te stellen, ook wel investeringsraming genoemd (zie volgende vraag).

De kosten voor het bouwen van je huis zijn afhankelijk van allerlei factoren, zoals:

 • afmetingen van de woning, bijgebouwen en kavel
 • locatie grondprijzen, leges, aansluitkosten per gemeente; funderingskosten afhankelijk van de bodem; grond in erfpacht of eigendom
 • woningtype vrijstaand, twee-onder-een-kap, rijtjeswoning
 • gewenste kwaliteit van afwerkingen, materialen, ontwerp, techniek, etc.
 • overige wensen keuzes en voorkeuren voor de inrichting, uitstraling etc.

Daarom kun je beste redeneren vanuit je eigen budget. En verdeel dat bedrag realistisch over alle kostenposten – inclusief een post ‘onvoorzien’. Vervolgens maak je een programma van eisen dat past bij je budget. Om de kosten te beheersen, houden alle partijen zich daarna (tijdens ontwerp en uitvoering) aan die uitgangspunten.

Richtprijzen voor de bouwkosten per m2 of per m3 worden vaak als uitgangspunt genomen voor een eerste berekening van de bouwkosten. Vervolgens worden de bijkomende kosten vaak ingeschat met behulp van percentages op basis van de bouwkosten. Vuistregels voor zo’n eerste berekening zijn:

 • grondkosten: de prijs van je kavel met bijbehorende kosten (notaris, kadaster e.d.)
 • bouwkosten: €1000 – €1700 per m2 (bruto vloeroppervlak) of €300 – €500 per m3 (bruto inhoud) incl. BTW. Voor exclusieve villa’s kunnen de meterprijzen verder oplopen.
 • ontwerp- en advieskosten: 10 – 15 % van de bouwkosten (afhankelijk van soort & aantal adviseurs dat je nodig hebt)
 • inrichtingskosten en tuinaanleg: 5 – 10 % van de bouwkosten (zeer variabel)
 • leges en heffingen: 2 – 4 % van de bouwkosten
 • financieringskosten: 5 – 7 % van de bouwkosten
 • onvoorziene kosten: 4 % van de bouwkosten (bijvoorbeeld)

Ook kun je zelf een uitgebreidere kosteninschatting maken door bijvoorbeeld de online-tool in te vullen bij watkostbouwen.nl

Meer informatie over een investeringsraming vind je bij de volgende vraag over investeringsraming.

Wat is een investeringsraming?

Als je je eigen huis wilt laten bouwen, dan is het raadzaam om vooraf een compleet overzicht op te stellen van alle kosten die daarbij komen kijken. Dat wordt een investeringsraming genoemd. In een investeringsraming neem je dus zo veel mogelijk verschillende kosten en baten die je kunt verwachten bij de bouw van je woning:

 • grondkosten verwervingskosten, infrastructurele voorzieningen, bouwrijp maken
 • bouwkosten bouwkundige werken, installaties, vaste inrichtingen
 • inrichtingskosten
 • bijkomende kosten zoals:
  • adviseurs: architect, constructeur, adviseur installaties, bouwbegeleider, overige adviseurs
  • heffingen: legeskosten omgevingsvergunning, precario, aansluitkosten nutsbedrijven, overige heffingen
  • verzekeringen: CAR-verzekering, overige verzekeringen
  • aanloopkosten: verhuiskosten e.d.
  • financieringskosten: afsluitkosten hypotheek, rentelasten tijdens de bouw, overige renteverliezen, prijsstijgingen bouwkosten
  • risicoverrekeningen
  • onvoorziene uitgaven
  • onderhoudskosten van het terrein
 • b.t.w. omzetbelastingover de voorgenoemde kosten
 • baten naast alle kosten houd je ook rekening met baten, zoals premies, subsidies en overige (ficale) bijdragen.

Met een goed overzicht aan het begin van je bouwproject krijg je een goed beeld van de verdeling van je budget over de verschillende kostenposten. Ik help je graag bij het opstellen van een investeringsraming aan de hand van een model daarvoor dat we samen kunnen invullen. Meer weten? Neem dan contact met me op voor een afspraak

Een woning verbouwen: wat komt daar bij kijken?

Als je eigen huis niet (meer) voldoet aan al je wensen, dan kun je gaan verhuizen. Maar als je gehecht bent aan je vertrouwde huis en buurt, dan is het vaak beter en voordeliger om je huis aan te passen en op te knappen. Dat kan op verschillende manieren:

 • nieuwe indeling: verandering aan de binnenkant van je huis. Is je zolder bijvoorbeeld een lege, open ruimte, dan maak je er met een zolderverbouwing één of meer slaapkamers, was- en opbergruimte.
 • gevelaanpassingen: het aanpassen en opknappen van de buitenkant van je huis. Bijvoorbeeld door een schuifpui of luifel te plaatsen of door je gevelafwerking te vervangen voor een ander materiaal.
 • uitbreiding: voor extra ruimte maak je een uitbreiding van je woning in de vorm van een uitbouw of opbouw. Ook met een serre, erker of dakkapel voeg je meer bruikbare ruimte toe – en daglicht bovendien. Als je een uitbouw maakt aan de achterzijde van je huis en op de begane grond, dan kan dat vaak vergunningvrij (zie meer daarover onder vraag …)
 • renovatie: de binnenkant van je woning wordt geheel (of gedeeltelijk) gestript en opnieuw opgebouwd volgens een nieuwe indeling. Ook de buitenkant van je huis kan gerenoveerd worden; met behoud van het ooorspronkelijke uiterlijk, of met een aangepaste uitstraling.

Verbouwen van je huis kan dus in verschillende vormen en vaak gaat het om een combinatie van de boventstaande punten. Bij een uitgebreide verbouwing komen veel zaken langs die je ook bij nieuwbouw tegenkomt (zie vraag 1). Bij een kleinere verbouwing is de aanpak vaak eenvoudiger.

Meer informatie en ideeën over verbouwingen en hoe ik je daarbij kan helpen vind je onder verbouwing.

Wat doet een architect bij het bouwen van een nieuwe woning?

Voordat je je nieuwbouwwoning kunt bouwen, moet je natuurlijk eerst bedenken hoe jouw droomhuis eruit gaat zien. En dat moet op papier staan, voordat een aannemer aan de slag kan. Belangrijkste taak van de architect is het maken van een goed ontwerp voor je woning – de vertaling van jouw wensen en ideeën naar bouwtekeningen.

Dit creatieve proces verloopt in verschillende fases; van grof naar fijn en altijd in intensief overleg met de opdrachtgever en andere adviseurs. De architect begint met schetsen voor je vrijstaande woning, twee-onder-een-kap-woning of rijtjeshuis. Daarna worden de tekeningen maatvast en preciezer. We zoomen steeds verder in totdat ook het kleinste detail goed in elkaar steekt. Vaak verzorgt een architect ook de indiening van de aanvraag omgevingsvergunning, de aanbesteding en adviseert je tijdens de bouw.

Om je een goed beeld te geven van het eindresultaat maak ik, als architect, ook graag 3d-modellen en 3d-afbeeldingen van je woning. Technische tekeningen zijn nodig, maar ook saai en lastig leesbaar. 3d-impressies geven een levendige indruk van de werkelijkheid en op die manier kun je je van tevoren al goed inleven in je nieuwe huis. Dat helpt ook bij het maken van allerlei keuzes en beslissingen.

Naast het ontwerpen van schets tot technische uitwerking, kan een architect je ook goed begeleiden tijdens je hele bouwproject. Als BNA-architect ben ik je onafhankelijkeadviseur met brede kennis van de bouwwereld; op het gebied van wet- en regelgeving, nieuwe ontwikkelingen, bouwmaterialen, bouwproducten, leveranciers, diverse adviseurs en bouwbedrijven. Daardoor kan ik je altijd adviseren en op weg helpen met vervolgstappen.

Meer informatie over het bouwen van je woning met mij als architect? Kijk dan bij zelfbouw.

Hoe kan een architect helpen bij het interieur van een woning?

Tijdens de bouw van je eigen woning denk je waarschijnlijk alvast na over een nieuw interieur. Soms is het moeilijk voor te stellen hoe je die nieuwe kamers kunt inrichten. En ook voor het interieur van je bestaande huis kun je soms hulp een een frisse blik gebruiken. Een architect die (ook) werkzaam is op het gebied van intereurontwerpen kan je goed helpen met advies op het gebied van:

 • stijl en sfeer die het beste past bij jouw smaak en bij het karaker van je woning
 • indeling van elke verdieping en van elke kamer in huis
 • kleurkeuze van wanden, deuren, kozijnen, vloeren, plafonds, gordijnen, meubels etc.
 • afwerkingen materiaalkeuze voor vloeren, wanden, deuren, kozijnen, plafonds, meubels etc.
 • maatwerk timmerwerk zoals vaste kasten, wandmeubels, garderobe, kookeiland, bar etc.
 • verlichting keuze van soort, aantal en plaats van de verlichtingsarmaturen (lampen)
 • inrichting van de kamers: type, aantal en plaats van meubels en overige losse accessoires

Soms heb je een uitgebreid interieurontwerp nodig voor een volledig nieuwe woning inrichting. Maar als je zelf al een eind op weg bent, kun je misschien volstaan met een beperkt interieuradvies over één van de bovenstaande onderwerpen. Voor meer informatie over mijn interieurontwerpen kijk je onder interieur.

Wat is een kavelpaspoort?

Bij de verkoop van bouwkavels maakt de gemeente of een andere verkopende partij vaak een zogenoemd kavelpaspoort. Dat is een document met een korte beschrijving van de kenmerken en prijs van de kavel. Daarnaast vind je er een samenvatting van de regels en randwoorwaarden die gelden voor de bouw van de woning en voor de inrichting van de grond. Ook al koop je en vrije kavel, toch zijn er altijd randvoorwaarden en regelgeving waaraan je je moet houden. Bij sommige kavels zijn de regels in het kavelpaspoort beperkt en op andere plekken zeer uitgebreid. Een kavel kan bijvoorbeeld welstandvrij zijn of er is een compleet beeldkwalteitsplan waaraan je moet voldoen.

Een voorbeeld van een kavelpaspoort vind je bij de afbeeldingen van dit schetsontwerp dat ik maakte voor een kavel in Rotterdam aan de Struitenweg.

Wat is een omgevingsvergunning?

Dat is een gecombineerde vergunning voor verschillende activiteiten op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening en milieu. Voor die activiteiten had je eerst (voor 2010) aparte vergunningen nodig. Dat waren bijvoorbeeld de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning, sloopvergunning of kapvergunning. Nu zijn die vergunningen gebundeld in één geïntegreerde vergunning: de omgevingsvergunning.

Al je bijvoorbeeld een huis gaat bouwen en daarvoor moet je eerst (een deel van) een gebouw slopen en een boom kappen, dan kun je dat met één vergunningsaanvraagregelen. Deze vergunning kun je bij één loket bij de gemeente aanvragen; digitaal kan dat via het landelijke Omgevingloket Online. Vervolgens gaat er één procedure lopen waarna één besluit volgt. De reguliere termijn voor dat besluit is maximaal 8 weken. En als de omgevingsvergunning is verleend, dan hebben eventuele belanghebbenden nog 6 weken de tijd om daartegen bezwaar te maken. Daarna mag je beginnen met de uitvoering van je bouwplannen. De omgevingsvergunning is wettelijk geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

In bepaalde situaties heb je geen omgevingsvergunning nodig om te bouwen. Daarover lees je meer bij de volgende vraag over vergunningvrij bouwen.

Wat is vergunningvrij bouwen?

In het algemeen heb je een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen van je eigen huis. Maar voor het maken van een uitbouw aan je woning, voor een dakkapel of voor een vrijstaand bijgebouw in je tuin heb je in bepaalde gevallen geen omgevingsvergunning nodig.

Vergunningvrij bouwen heeft als voordeel dat je geen vergunning hoeft aan te vragen en dat scheelt tijd en legeskosten. Bovendien heb je binnen deze regelgeving (beperkte) mogelijkheden om van het besteemmingsplan af te wijken en daardoor kunnen de bouwmogelijkheden op je kavel ruimer worden. Vergunningvrij bouwen is niet alleen mogelijk bij uitbreidingen en aanpassingen van bestaande woningen. Ook bij een nieuwbouwwoning op je kavel kun je vergunningvrij een uitbouw of bijgebouw meenemen, direct tijdens de bouw van je huis.

De Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) schrijft voor dat het verboden is om een bouwwerk te bouwen zonder omgevingsvergunning (artikel 2.1.a). Ook omschrijft de Wabo dat je je woning, bijgebouwen en gronden niet mag gebruiken op een manier die in strijd is met het bestemmingsplan e.d. (artikel 2.1.c).

In het Besluit Omgevingsrecht (BOR) wordt omschreven voor welke activiteiten je wel een omgevingsvergunning nodig hebt. Dat vind je terug in hoofstuk 2 van het BOR. In dat hoofstuk staat ook genoemd in welke gevallen je géén omgevingsvergunning nodig hebt (artikel 2.3, 2.5a en 2.7). Aan die artikelen heb je op zichzelf weinig, want ze verwijzen door naar bijlage II bij het BOR. Daar vind je een uitgebeide omschrijving van de situaties waarin je geen omgevingsvergunning nodig hebt. Bijvoorbeeld voor de bouw van een bijbehorend bouwwerk bij een hoofdgebouw of voor een dakkapel, dakraam, kozijnen, zonnepanelen, zonwering, gewoon onderhoud, erfafscheidingen etc.

Bekijk deze informatiebrochure van de Rijksoverheid voor meer informatie over een vergunningvrije uitbouw of aanbouw aan je woning of voor een vergunningvrij bijgebouw op je kavel. En als je geïnteresseerd bent in de mogelijkheden van een vergunningvrije dakkapel, bekijk dan dit infoblad

De regels voor het vergunningvrij bouwen lijken op het eerste gezicht misschien eenvoudig. Maar omdat je verschillende regels met elkaar moet combineren, is het in veel situaties een zorgvuldig uitzoekwerk voordat je zeker weet of je uitbouw of bijgebouw vergunningvrij is. Wil je weten of jij een vergunningvrije uitbreiding van jouw woning kunt maken of heb je andere vragen over vergunningvrij bouwen? Neem dan gerust contact met me op dan, kunnen we de mogelijkheden in jouw situatie bespreken.

Welke type woningen bestaan er?

De meeste mensen kennen zelf al veel woningtypes en kunnen zich er ook wel een voorstelling van maken. Maar een enkel type ken je misschien nog niet of je weet niet wat de naam betekent. Je kunt woningen op verschillende manieren indelen in types. Eén enkele woning kan daardoor meer dan één woningtype tegelijk zijn. Een vrijstaande woning kan bijvoorbeeld een patiowoning zijn en tegelijkertijd een houtskeletbouwwoning en bovendien een woon-werk-woning. En de meeste types kun je betrekken als huurwoning of als koopwoning. Hieronder een overzicht van een groot aantal woningtypes:

Indeling op basis van het soort woning

 • rijtjeshuis / rijwoning – zeer bekend woningtype: in een rij aan elkaar gebouwde woningen
  • tussenwoning – staat tussen twee andere woningen
  • hoekwoning – staat aan het einde van de rij
  • benedenwoning – beslaat de onderste verdieping(en) met eigen voordeur aan de straat of in een portiek
  • bovenwoning – beslaat de bovenste verdieping(en) met eigen voordeur aan de straat of in een portiek
 • appartementengebouw / flatgebouw – gebouw met meer dan één woning en meer verdiepingen en met een gemeenschappelijke entree
  • maisonette – appartement in twee verdiepingen
  • appartement / flat – woning met één verdieping in een woongebouw met meer dan één verdieping
  • penthouse – bovenste appartement, vaak luxe uitgevoerd en met mooi uitzicht
  • portiekwoning – appartement met de voordeur in een portiek
  • galerijwoning – flat met de voordeur aan een gemeenschappelijke galerij
 • twee-onder-een-kap – half-vrijstaande woning; twee tegen elkaar gebouwde woningen; vaak vormgegeven als een geheel
 • vrijstaande woning – woning die niet tegen een andere woning of gebouw is aangebouwd
 • woonboot – op het water drijvende woning in de vorm van een boot

Indeling woningtypes op basis van de interne indeling of het gebruik:

 • bungalow / semibungalow – woning die bestaat uit één bouwlaag op de begane grond; een semi-bungalow heeft ook een niet ingedeelde zolderruimte / bergzolder erboven
 • recreatiewoning / vakantiewoning – woning voor tijdelijk, recreatief gebruik 
 • boerderij – wonen gecombineerd met boeren- / agrarisch bedrijf
 • patiowoning – met een buitenruimte (patio) die geheel of grotendeels omsloten wordt door de woning zelf
 • ambtswoning – voor een persoon met een specifieke functie; ten behoeve van de uitoefening van dat ambt
 • praktijkwoning – wonen gecombineerd is met de praktijkruimte van bijvoorbeeld een huisarts, tandarts, fysiotherapeut e.d.
 • woon-werk-woning – woning waarin ook werkruimte is opgenomen voor het dagelijks werk van de bewoner
 • zorgwoning / aanleunwoning – woning die specifiek is ingericht en/of gesitueerd met het oog op het verzorgen van de bewoner(s)
 • drive-in-woning – met een garage die is opgenomen in de hoofdvorm van de woning; je rijdt dus met de auto het huis binnen
 • split-level-woning – met vloeren die onderlinge hoogteverschillen van minder dan één verdieping hebben

Indeling op basis van het karakter of uitstraling

 • villa – statige, luxe vrijstaande woning
 • herenhuis – statige woning van twee volledige bouwlagen en een hoge goothoogte
 • notariswoning – woning met één volledige bouwlaag en een kapverdieping; voordeur in het midden van de voorgevel; symmetrische opbouw
 • landhuis – grote vrijstaande woning met een groot stuk land eromheen; buiten de stad
 • chalet – type recreatiewoning; houten bergwoning (afkomstig uit de Alpen)
 • zweeds huis – houten huis gebouwd volgens Zweedse bouwtraditie
 • prairiewoning – houten woning in Amerikaanse stijl; met veranda
 • boerderette – in stijl van een boerderij, maar nooit in die functie gebruikt
 • jaren-30-woning – gebouwd in de stijl van de jaren dertig; in (rode) baksteen, overstekende dakranden, groot woonkamerraam of erker in de voorgevel e.d.
 • landelijke woning – met (stijl-)kenmerken van het wonen op het platteland; bescheiden vormgeving, lage bouwhoogtes, woonkeuken, erf e.d.
 • moderne woning – in een eigentijdse vormgeving met nieuwe materialen en technieken
 • loftwoning – met grote open ruimtes die vrij indeelbaar zijn; vaak licht en met veel glas

Indeling op basis van bouwmethode of manier van bouwen

 • houtskeletbouwwoning – wordt in basis geheel opgebouwd uit hout: draagconstructie, wanden, vloeren en daken. Voor afwerkingen kunnen ook andere materialen gebruikt worden
 • prefabwoning – wordt in onderdelen voorgeproduceerd in de fabriek; op de bouwplaats kunnen deze grote onderdelen snel gemonteerd worden.
 • traditioneel gebouwde woning – gebouwd volgens de in Nederlands gebruikelijke bouwmethode: metselwerk gevels en wanden, betonnen vloeren, houten dak met dakpannen
 • energieneutrale woning – is zo gebouwd dat de woning weinig energie verliest en duurzame energiebronnen optimaal benut; deze bouwkundige en technische maatregelen worden zo afgestemd dat de bewoners (zo goed als) geen energienota betalen.
 • duurzame woning – gebruikt weinig of geen energie, is opgebouwd uit duurzame materialen, andere duurzame maatregelen kunnen ook worden toegepast zoals: groendak, grijswatersysteem, hemelwatersysteem e.d.
 • biobased gebouwde woning – opgebouwd uit natuurlijke, hernieuwbare matererialen en bouwproducten

Indeling op basis van de doelgroep

 • eengezinswoning / gezinswoning
 • seniorenwoning / levensloopbestendige woning
 • arbeiderswoning
 • studentenwoning
 • groepswoning

Indeling op basis van de plaats van de woning

 • grachtenpand
 • dijkwoning
 • stadswoning / stadsappartement
 • waterwoning

Wil je één van deze woningtypes laten bouwen op je bouwkavel? Kijk dan bij zelfbouw voor meer informatie over de bouw van je eigen huis en hoe ik je daarmee kan helpen.