Advies voor je bouwkavel

Advies over kavel door Studio Stylo

Als je een bouwkavel wilt kopen, is het vaak lastig om in te schatten wat je ermee kunt. Wat voor huis kun je erop bouwen, hoe groot kan het worden en hoeveel tuin houd je dan nog over?

Vaak krijg je een kavelpaspoort. Daarin staan kenmerken van je kavel en de randvoorwaarden die gesteld worden aan je woning. Hoe hoog mag het huis worden en wat is het maximale bouwvolume? Meestal krijg je ook een tekening van de kavel in zijn directe omgeving met afmetingen en een bebouwingsvlak erop. Soms worden er ook eisen gesteld aan de (kap)vorm, het uiterlijk en de afwerkingen. Die worden vaak omschreven in een apart document, het beeldkwaliteitsplan.

Ik kan deze informatie voor je analyseren en interpreteren om je een idee te geven van de mogelijkheden op je kavel. Als resultaat maak ik een paar 3D-modellen van mogelijke woningen op je kavel. Dat zijn plaatjes van mogelijke hoofdmassa’s en verschillende dakvormen voor je woning. Zo krijg je een goede indruk welke vormen, afmetingen en plaats van je woning passen op de kavel. Daarbij houd ik ook rekening met de directe omgeving en de bezonning van de kavel.

Ben je geïnteresseerd in een kaveladvies?