Traditioneel

Traditioneel bouwproces

Tijdens de bouwvoorbereiding wordt het ontwerp gemaakt met alle bijbehorende documenten die nodig zijn om het plan te kunnen bouwen. Dit proces verloopt volgens de traditionele aanpak in de volgende stappen:

 • Kennismaking en offerte
  Een vrijblijvend gesprek over jouw plannen en de diensten van Studio Stylo. Als je wilt, kan ik naar aanleiding van dat gesprek een vrijblijvende offerte maken die is opgesplitst in verschillende deeltaken. Op basis daarvan kun je per onderdeel beslissen waarvoor je een opdracht wilt verlenen.
 • Voorbereiding en programma van eisen
  In deze fase draait het vooral om de inventarisatie van jouw wensen met als resultaat een programma van eisen met een budget en een globale tijdsplanning. Tijdens deze fase maak ik ook een analyse van de eigenschappen en mogelijkheden je kavel.
 • Schetsontwerp
  Op basis van het programma van eisen en de kavel, maak ik een aantal schetsen van mogelijke vormen en indelingen van je woning. Ik ontwikkel verschillende varianten die we met elkaar vergelijken. Daaruit kun je een keuze maken om mee verder te gaan in de volgende fase.
 • Voorontwerp of voorlopig ontwerp
  Aan de hand van een aantal overleggen maak ik een voorlopig ontwerp van je huis. De hoofdopzet, vorm en uitstraling van je woning worden in deze fase bepaald.
 • Definitief ontwerp
  Het voorlopig ontwerp wordt verder uitgewerkt. De plattegrondindelingen en materiaalkeuzes worden meer gedetailleerd bekeken. Na een aantal keer overleggen en aanpassen hebben we een definitief ontwerp.
 • Technische specificatie/ bestek
  Het ontwerp moet nu nog verder uitgewerkt worden en aangevuld met berekeningen om een omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente. Vervolgens wordt er een bestek geschreven met technische specificaties, zodat aannemers een offerte kunnen uitbrengen.
 • Contractvorming
  Met de uitgewerkte tekeningen en het bestek vragen we bij meerdere aannemers een offerte aan. Op basis van die stukken kunnen we de verschillende aanbiedingen goed vergelijken.
 • Gunning en start bouw
  De aannemer wordt gekozen en de bouw kan beginnen.

Door het bouwplan goed uit te werken en te specificeren in een bestek, is het duidelijk voor elke aannemer wat precies de bedoeling is. Die voorbereiding kost tijd, maar dan heb je wel goede stukken als basis voor de offertes van verschillende bouwbedrijven. Die verschillende aanbiedingen zijn dan goed vergelijkbaar en concurrerend. En zo is de kans het grootst dat je goede kwaliteit krijgt voor een scherpe prijs.

Het ontwerp maak ik altijd zelf, vanaf de eerste schetsen tot en met de indiening van de omgevingsvergunning. Op het gebied van bouwkundige uitwerking, constructie, bestek, kostenramingen en bouwbegeleiding werk ik samen met partijen die daarin gespecialiseerd zijn. Als lid van de BBAN-groep voor bouwbegeleiding kan ik je adviseren bij alle aspecten van je bouwproject. Dit is een samenwerkingsverband in een landelijk netwerk van zelfstandige adviseurs en specialisten op het gebied van bouwen.

Als jij daarvoor kiest, kan de aanbestedingsprocedure en de bouwbegeleiding tijdens de uitvoering verzorgd worden via de BBAN-groep. Ik blijf  dan zelf ook betrokken bij de bouw, om ervoor te zorgen dat het ontwerp wordt uitgevoerd volgens onze afspraken – dus zoals jij dat wilt. 

Voor meer informatie over deze traditionele aanpak en over de samenwerking met de BBAN-groep kun je altijd contact met me opnemen.

Bouwteam
Bij de aanpak als bouwteam, wordt de aannemer al tijdens het ontwerpen bij het project betrokken. Tijdens het definitief ontwerp maken we een keuze uit een paar geschikte aannemers die op deze manier willen samenwerken.