Wat doet een architect bij nieuwbouw van je woning?

Voordat je je nieuwbouwwoning kunt bouwen, moet je eerst bedenken hoe jouw droomhuis eruit gaat zien. En dat moet op papier staan, voordat een aannemer aan de slag kan. Belangrijkste eerste taak van de architect is het maken van een goed ontwerp voor je woning; de vertaling van jouw wensen, en ideeën naar bouwtekeningen.

Dit creatieve proces verloopt in verschillende fases; van grof naar fijn en altijd in intensief overleg met de opdrachtgever en andere adviseurs. Daarbij wordt het budget altijd in de gaten gehouden. Deze fases van het ontwerp- en bouwproject zijn:

Schetsontwerp

Dit is de eerste stap. De architect begint met schetsen voor je vrijstaande woning, twee-onder-een-kap-woning of rijtjeshuis. Meestal schets ik verschillende mogelijkheden voor het uiterlijk en de indeling van je woning. Daarna bespreken we die opties en maak je een keuze voor de vervolgfase.

Voorlopig ontwerp

Nadat de uitgangspunten van het ontwerp zijn vastgelegd in het schetsontwerp, worden de tekeningen maatvast en preciezer. De architect maakt tekeningen van plattegronden en gevels en meestal ook driedimensionale impressies van het huis. In deze fase wordt vak nog wat geschoven en verfijnd in de indeling van plattegronden en het uiterlijk van gevels.

Vooroverleg gemeente

Na afronding van het voorlopig ontwerp is het verstandig om het ontwerp voor te leggen aan de gemeente voor vooroverleg. Het concept-plan wordt dan getoetst door de gemeente op basis van het bestemmingsplan en het advies van de welstandscommissie. Soms is het nodig om te toetsen aan specifieke regelgeving voor de locatie. Als de gemeente in grote lijnen akkoord is met het ontwerp, dan kan het bouwplan verder worden uitgewerkt voor de definitieve aanvraag van de omgevingsvergunning.

Definitief ontwerp

Na goedkeuring van de gemeente wordt het ontwerp nog verder uitgewerkt door de architect. Hierbij is advies nodig van een constructeur en vaak wordt ook advies ingewonnen van een adviseur installaties. Het bouwplan wordt technisch uitgewerkt, alle bouwmaterialen worden bepaald en weergegeven in bouwkundige tekeningen. De eisen van het bouwbesluit worden ingepast. Ook worden berekeningen gemaakt, zoals een EPC-berekening en een ventilatieberekening. Als het definitief ontwerp klaar is en goedgekeurd door de opdrachtgever, kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Omgevingsvergunning

De architect vraagt vaak de omgevingsvergunning voor het bouwen van de woning aan namens de opdrachtgever. Dit gaat via het Omgevingsloket online, waar het aanvraagformulier wordt ingevuld en digitaal verstuurd naar de gemeente. Bij dit formulier moeten verschillende bijlagen worden meegestuurd. Dit zijn de bouwkundige tekeningen van de architect, maar bijvoorbeeld ook tekeningen en berekeningen van de constructeur en berekeningen om te laten zien dat het bouwplan voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. De architect verzamelt alle benodigde stukken en houdt contact met de gemeente over het verloop van de procedure.

Bestek of technische omschrijving

Terwijl de procedure voor de omgevingsvergunning loopt bij de gemeente, schrijft de architect een bestek of technische omschrijving van de woning. Dit is een uitgebreide tekst waarin alle onderdelen van het bouwplan gespecificeerd worden. In deze tekst kan precies omschreven worden wat en hoe de aannemer straks gaat bouwen en aan welke kwaliteitseisen hij moet voldoen. In deze fase werkt de architect de bouwkundige tekeningen vaak nog wat verder uit. Op basis van deze bestektekeningen en de tekst kan de opdrachtgever offertes aanvragen bij een of meer aannemer.

Bouwteam vormen

Als er wordt gewerkt in een bouwteam-samenwerking, dan is de keuze voor een aannemer al eerder gemaakt. In dat geval wordt in samenwerking met de gekozen aannemer gewerkt aan de technische omschrijving en de bestektekeningen. Die vormen de basis voor de begroting van de aannemer en het bouwcontract. De architect kan je goed helpen bij het vormen van een bouwteam samen met een geschikte aannemer.

Werktekeningen

Nadat het bouwcontract is afgesloten, begint de werkvoorbereiding door de aannemer. Er worden werktekeningen gemaakt, die tijdens de bouw gebruikt worden. Hierbij is vooral een andere, uitgebreidere maatvoering nodig. De architect kan ook de werktekeningen verzorgen, maar vaak maakt de aannemer zelf de werktekeningen.

Begeleiding tijdens de bouw

Naast het ontwerpen van schets tot technische uitwerking, kan een architect je ook goed begeleiden tijdens je hele bouwproject. De architect is in de uitvoeringsfase jouw onafhankelijke adviseur. Hij controleert of de woning wordt gebouwd, zoals is afgesproken met de opdrachtgever in alle voorgaande fases. Ook adviseert de architect over keuzes die nog tijdens de bouw gemaakt moeten worden en over voorstellen die de aannemer doet. De kwaliteit, planning en financiën worden in de gaten gehouden voor de opdrachtgever.

Meer informatie over hoe ik je als architect kan helpen bij de nieuwbouw van je woning vind je onder zelfbouw.