Wat is een kavelpaspoort?

Bij de verkoop van bouwkavels maakt de gemeente of een andere verkopende partij meestal een zogenoemd kavelpaspoort. Dat is een document met een korte beschrijving van de kenmerken en prijs van de kavel. Een tekening met de afmetingen van de kavel en informatie over de omgeving zijn erin opgenomen. Daarnaast vind je een samenvatting van de regels en randvoorwaarden die gelden voor de bouw van je woning en de inrichting van de grond.

Ook al koop je en vrije kavel, toch zijn er altijd beperkingen en regelgeving waaraan je je moet houden. Bij sommige kavels is het aantal regels in het kavelpaspoort beperkt en op andere plekken zeer uitgebreid. Er zijn vaak beperkingen aan de maximale afmetingen, de plaats van de woning op de kavel (bouwvlak) en soms ook over de vorm er het uiterlijk van het huis. Een kavel kan liggen in een welstandsvrij gebied of er is een compleet beeldkwaliteitsplan waaraan je moet voldoen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van jouw kavel en wat je erop kunt bouwen? Neem dan contact met me op voor een kaveladvies.