Wat is vergunningvrij bouwen?

In het algemeen heb je een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen of uitbreiden van je eigen huis. Maar voor het maken van een aanbouw aan je woning, voor een dakkapel of voor een vrijstaand bijgebouw in je tuin heb je in bepaalde gevallen geen omgevingsvergunning nodig. Daarvoor bestaat landelijke wetgeving.

Vergunningvrij bouwen heeft als voordeel dat je geen vergunning hoeft aan te vragen en dat scheelt tijd en leges kosten. Bovendien heb je binnen deze regelgeving (beperkte) mogelijkheden om af te wijken van het bestemmingsplan. Daardoor kunnen de bouwmogelijkheden op je kavel ruimer worden. Vergunningvrij bouwen is niet alleen mogelijk bij uitbreidingen en aanpassingen van bestaande woningen. Ook bij een nieuwbouwwoning op je kavel kun je vergunningvrij een uitbouw of bijgebouw meenemen, direct tijdens de bouw van je huis.

De Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) schrijft voor dat het verboden is om een bouwwerk te bouwen zonder omgevingsvergunning (artikel 2.1.a). Ook omschrijft de Wabo dat je je woning, bijgebouwen en gronden niet mag gebruiken op een manier die in strijd is met het bestemmingsplan e.d. (artikel 2.1.c).

In het Besluit Omgevingsrecht (BOR) wordt omschreven voor welke activiteiten je wel een omgevingsvergunning nodig hebt. Dat vind je terug in hoofdstuk 2 van het BOR. In dat hoofdstuk staat ook genoemd in welke gevallen je géén omgevingsvergunning nodig hebt (artikel 2.3, 2.5a en 2.7). Aan die artikelen heb je op zichzelf weinig, want ze verwijzen door naar bijlage II bij het BOR. Daar vind je een uitgebreide omschrijving van de situaties waarin je geen omgevingsvergunning nodig hebt. Bijvoorbeeld voor de bouw van een bijbehorend bouwwerk bij een hoofdgebouw of voor een dakkapel, dakraam, kozijnen, zonnepanelen, zonwering, gewoon onderhoud, erfafscheidingen etc.

Bekijk deze informatiebrochure van de Rijksoverheid voor meer informatie over een vergunningvrije uitbouw of aanbouw aan je woning of voor een vergunningvrij bijgebouw op je kavel.

Als je geïnteresseerd bent in de mogelijkheden van een vergunningvrije dakkapel, bekijk dan dit infoblad

De regels voor het vergunningvrij bouwen lijken op het eerste gezicht misschien eenvoudig. Maar omdat je verschillende regels met elkaar moet combineren, is het in veel situaties een zorgvuldig uitzoekwerk voordat je zeker weet of je uitbouw of bijgebouw vergunningvrij is. 

Wil je weten of jij een vergunningvrije aanbouw of dakkapel kunt maken of heb je andere vragen over vergunningvrij bouwen? Neem dan gerust contact met me op dan, kunnen we de mogelijkheden in jouw situatie bespreken.