Wat komt er allemaal kijken bij het bouwen van je eigen huis?

Als je een eigen huis wilt laten bouwen, dan komt er heel wat op je af. De meeste zelfbouwers doen dat maar één keer in hun leven, dus alles is nieuw. De belangrijkste zaken die je zeker zal tegenkomen zijn hieronder overzichtelijk op een rijtje gezet.

Programma van eisen

Een overzicht van alle kenmerken waaraan jouw woning moet voldoen: woonwensen, bouwstijl, aantal kamers, afmetingen en budget.

Kavel

De grond waarop jouw woning wordt gebouwd, het perceel voor de bouw jouw droomhuis.

Bouwregels

De regelgeving die geldt voor je kavel en woning. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: een kavelpaspoort, bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, gemeentelijke bouwverordeningen, bouwbesluit etc.

Adviseurs 

Bij de voorbereiding van de bouw van je huis kun je verschillende adviseurs inschakelen. Denk bijvoorbeeld aan: een architect, constructeur, bouwbegeleider, adviseur installaties, interieurarchitect, adviseur energieconcept of juridisch adviseur.

Ontwerp van je woning

Samen met de architect bedenk je het uiterlijk en de indeling van de woning. Dit wordt vertaald in schetsen, 3d-impressies en bouwkundige tekeningen. In dit ontwerpproces werken we in verschillende ontwerpfases, van grof naar fijn: schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, technische omschrijving.

Bouwkundige tekeningen

Het ontwerp wordt technisch uitgewerkt en digitaal en maatvast op papier gezet. Ook wordt op papier gezet hoe de aannemer het huis moet bouwen in de vorm van de bouwvoorbereidingstekeningen (ook wel bestektekeningen genoemd).

Technische tekeningen

De adviseur installaties geeft op deze tekeningen aan waar alle technische voorzieningen moeten komen. Verwarming, ventilatie, elektra, riolering, waterleiding e.d. De constructeur maakt constructie-tekeningen. De tekeningen van beide adviseurs kunnen technische tekeningen genoemd worden.

Bestek

Een uitgebreide technische omschrijving van elk onderdeel en materiaal dat in je huis voorkomt. In het bestek wordt precies vastgelegd wat de aannemer zal bouwen. In deze teksten kan alles gespecificeerd worden, meer gedetailleerd dan op de tekeningen.

Omgevingsvergunning

Op basis van het ontwerp vraagt de architect, namens de opdrachtgever, de nodige vergunningen aan bij de gemeente om het huis te mogen bouwen. Vroeger heette dit een bouwvergunning. De indiening verloopt digitaal via het landelijke Omgevingsloket Online (OLO). Hiervoor moet je leges betalen aan de gemeente.

Aanbesteding

Op basis van het tekenwerk en het bestek, vraag jij (of de architect) offertes aan bij verschillende aannemers. Op basis van hun aanbiedingen maak je een keuze welke aannemer het meest geschikt is voor de bouw van jouw woning. De architect kan je helpen om de offertes te vergelijken.

Werkvoorbereiding

Voordat de aannemer kan starten met de bouw, bereidt hij samen met de adviseurs, leveranciers en onderaannemers de uitvoering van het het werk voor. Er worden werktekeningen gemaakt, een bouwplanning gemaakt en bestellingen geplaatst.

Bouw van je woning

Je woning wordt gebouwd. Dat begint met graafwerk, de eerste paal, de fundering en het maken van de begane grond vloer. Daarna wordt het casco opgebouwd volgens de bouwmethode die je hebt gekozen: de ruwbouw. Vervolgens wordt de woning van buiten en van binnen afgewerkt: de afbouw. Als de woning af is, vindt de oplevering plaats. Dan kun je beginnen met de inrichting en het aanleggen van de tuin,

Bouwbegeleiding

Tijdens de uitvoering kan een architect of een bouwbegeleider voor je controleren of het werk goed wordt uitgevoerd door de aannemer. Onderdeel hiervan is het bijwonen van bouwvergaderingen en het monitoren van budget en planning.

Aansluiting nutsbedrijven

Je woning moet worden aangesloten op water, elektriciteit en riolering. Dat zijn aansluitingen bij de nutsbedrijven of netbeheerders. Een gasaansluiting voor nieuwbouwwoningen wordt niet meer gedaan. De nodige aansluitingen voor water en elektra tijdens de bouwfase en tijdens de gebruiksfase, kun je zelf regelen via de website mijnaansluiting.nl. Het is belangrijk om dat op tijd te regelen. Aansluiting op het riool verloopt in het algemeen via de gemeente. Hieraan zijn kosten verbonden die verschillen per regio.

Oplevering

Je huis is gebouwd en de aannemer is klaar. Dan vindt de oplevering plaats; alles wordt nagelopen en gecontroleerd. Vaak zijn er nog een paar restpunten om af te ronden. Daarover worden afspraken gemaakt. Na afloop krijg je de sleutels en aanvaardt je het huis. Je kunt je huis in om het verder in te richt en te genieten van je droomhuis.

Inrichting

Het inrichten van je woning. Het kiezen en plaatsen van de keuken en badkamer gebeurt meestal voor de oplevering. Vloerafwerkingen, kleuren van wanden, gordijnen, meubels etc. volgen daarna. Het advies van een (interieur-)architect kan je helpen bij het maken van de keuzes voor je interieur.

Wil je meer weten hoe ik je kan helpen bij de nieuwbouwplannen voor jouw woning? Lees verder onder zelfbouw voor meer informatie.