Wat kost het om een eigen woning te bouwen?

Het is natuurlijk heel belangrijk om van tevoren te weten wat het kost om je nieuwbouwwoning te laten bouwen. Veel mensen kijken vooral naar de grondkosten en de bouwkosten. Dat zijn de grootste kostenposten, maar er zijn meer substantiële kostenposten waarmee je rekening moet houden. Het is dus raadzaam om vooraf een compleet kostenoverzicht op te stellen. En voor zoveel mogelijk posten bedragen in te vullen.

De kosten voor het bouwen van je huis zijn afhankelijk van allerlei factoren, zoals:

Afmetingen

De grootte van je woning samen met aanbouwen en bijgebouwen heeft een belangrijke invloed op de bouwkosten van de woning. Hoe groter de woning, hoe meer materiaal en arbeid er nodig is. In het begin wordt daarom vaak een eerste inschatting van de bouwkosten gemaakt op basis van een prijs per vierkante of kubieke meter.

Locatie 

Grondprijzen, legeskosten en aansluitkosten verschillen per regio of per gemeente. Kosten voor de fundering zijn afhankelijk van de bodem. De kosten voor de aannemer verschillen ook per regio. En het maakt uit of de grond in erfpacht of eigendom wordt uitgegeven.

Woningtype 

Het soort woning heeft ook invloed op de hoogte van de bouwkosten. Een vrijstaande woning die als enkele woning wordt gebouwd zal gemiddeld een hogere prijs per kubieke meter hebben dan een twee-onder-een-kap-woning of een rijtjeshuis.

Kwaliteit 

Het gewenste afwerkingsniveau kan in gradaties worden gekozen, van basis t/m zeer luxe. De bijbehorende kwaliteit van materialen en afwerkingen, de originaliteit van het ontwerp en de toegepaste technieken maken bepalen de hoogte van de bouwkosten.

Overige wensen 

Ook andere keuzes en voorkeuren voor de inrichting, uitstraling, elektrische installatie e.d. beïnvloeden de prijs

Daarom kun je beste redeneren vanuit je eigen budget. En verdeel dat bedrag realistisch over alle kostenposten – inclusief een post ‘onvoorzien’. Vervolgens maak je een programma van eisen dat past bij je budget. Een architect kan je daar goed bij adviseren. Om de kosten te beheersen, houden alle partijen zich daarna (tijdens ontwerp en uitvoering) aan die uitgangspunten.

Richtprijzen voor de bouwkosten per m2 of per m3 worden vaak als uitgangspunt genomen voor een eerste berekening van de bouwkosten. Vervolgens worden de bijkomende kosten vaak ingeschat met behulp van percentages op basis van de bouwkosten. Vuistregels voor zo’n eerste berekening zijn:

Grondkosten

De prijs van je kavel met bijbehorende kosten (notaris, kadaster e.d.)

Bouwkosten

Vuistregels afhankelijk van het gewenste luxe-niveau zijn: €1200 – €1800 per m2 (bruto vloeroppervlak) of €400 – €600 per m3 (bruto inhoud) incl. BTW. Voor exclusieve villa’s kunnen de prijzen verder oplopen.

Ontwerp- en advieskosten

Een indicatie voor de kosten voor het voorbereiden van de bouw en begeleiding tijdens de bouw is 10 – 15 % van de bouwkosten. Dit is afhankelijk van soort en aantal adviseurs dat je nodig hebt. Ook maakt het uit hoeveel werk je wilt uitbesteden aan je adviseurs. Bijvoorbeeld: laat je de architect alleen een ontwerp en tekenwerk verzorgen of wil je de architect ook inschakelen als onafhankelijke begeleider tijdens de bouw.

Inrichting en tuinaanleg

De kosten voor inrichting van je huis en voor het aanleggen van je tuin kunnen sterk variëren. Dat is vooral afhankelijk van je eigen smaak en wensen, maar het is goed om te rekenen op een percentage van 5 – 10 % van de bouwkosten.

Leges en heffingen

De kosten voor leges voor de omgevingsvergunning en overige heffingen verschillen per gemeente. Neem in ieder geval 2 – 3 % van de bouwkosten mee als uitgangspunt in de begroting

Financieringskosten

Ook de kosten voor het financieren van je bouwproject variëren. Ze hangen onder andere af van de hypotheekverstrekker en het maakt natuurlijk uit voor welk deel je financiering nodig hebt (kun je bijvoorbeeld ook eigen geld inbrengen). Houd rekening met 5 – 7 % van de bouwkosten

Onvoorziene kosten

Het is zeker verstandig om een aparte post te begroten voor onvoorziene kosten. Er kunnen onverwachte omstandigheden zijn of je wilt ruimte houden om later andere (duurdere) keuzes te maken. Een goede richtlijn voor deze zogenoemde post onvoorzien is ongeveer 4 % van de bouwkosten.

Wil je meer weten over kosten voor het bouwen van je woning? Kijk dan bij informatie over de investeringsraming.